Privaatsuspoliitika

Käbliku Pruulikoda on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Leia veidi aega ja tutvu meie privaatsuspõhimõtetega. 

Isikuandmete kogumine ja kasutamine
Isikuandmed on Sinu, kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida Käbliku Pruulikoda kogub ja töötleb üksikisiku tellimuse täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Kliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

• tellimisel kontaktandmed (sh firma nimi, sinu nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel  meie tellimuste veebisaidil või mujal (näit. pruulikojas või pruulikoja esindajale esitatult);

Muude andmete kogumine

Me ei kogu muid isikuga seotud ega isikustamata andmeid.

Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine

Kogutud isikuandmete abil kontakteerume kliendiga ainult nende tellimuse täitmiseks (arve või maksemeenutuse saatmine, tarne aadressi/aja täpsustamine või muud tellimust puudutavatel küsimustel).

Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab klient Käbliku Pruulikojale nõusoleku enda andmete töötlemiseks. Võid alati oma nõusoleku tagasi võtta meie emaili info@kabliku.com vahendusel või tellimuse tühistamisel, mille järel teie kontaktinfoga email kustutatakse meie süsteemist.

Käbliku Pruulikoda ei jaga kliendi infot kolmandate osapooltega.

Kliendi isikuandmeid säilitab Käbliku Pruulikoda kuni tellimuse lõpetamiseni. Andmeid, mida Käblliku Pruulikoda on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitatakse õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt. 

Kogutud isikuandmete muutmine

Klient või alati pöörduda meie poole sooviga muuta eelpool nimetatud kogutavaid andmeid, mis ta on meiega jaganud. Samuti võib ta paluda need meie süsteemist eemaldada. Selleks tuleb saata info emailile info@kabliku.com.

Isikuandmete kaitse

Käbliku Pruulikoda rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. 

Kui kahtlustad, et Sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et Sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anna meile sellest koheselt teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väikesena.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või pruulikojas isiklikult allkirjastatud). Meil on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.

Turvalisus
Kõiki tellimuste lehel sooritatud tellimuste käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebisaidilt tellimuse esitades oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki kliente, kuid anname oma parima, et hoida meie privaatsuspoliitika ajakohase ja Sinule kättesaadavana meie lehel.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust aadressil info@kabliku.com

Sul on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.